Kontakt

Mobilfest organizuje Súkromná stredná umelecká škola filmová so sídlom:

Petzvalova 2, 040 11 Košice, Slovenská republika
telefón: +421 905 819 348
e-mail: info@mobilfest.eu
web: www.mobilfest.eu

a občianske združenie Mediapark, o.z. so sídlom:

Letná 43, 04001 Košice, Slovenská republika

telefón: +421 905 945 243