Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Artis’s thought process

St, 10/31/2018 - 20:12 -- Marianna Sopkova
Kategória
II. ŠTUDENTI A ŽIACI: 
Rok: 
Video

Artist’s thought process MOBILfestVERZIA

Stručný popis videa: 

Video s názvom "Artis’s thought process" zachytáva proces myslenia umelca.
Od začiatočného impulzu - inšpirácie, cez vytváranie až po konečný výsledok v podobe priestorovej inštalácie.
Video vzniklo počas týždenného workshopu v Považskej Bystrici, kde jednotlivé tímy z členských krajín Európskej únie
pracovali na vytvorení priestorového textilného objektu, ako aj na spracovaní videa súvisiaceho s vytváraným objektom.

Aký mobil si použil?: 
HUAWEI P10, 20/12 Mpx
O autorovi