Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

... keď deti školu radi majú