Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Ocenenia

Ceny budú tak ako každý rok atraktívne, určite sa potešíte !