Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

3.B GMK Kapela - Nový videoklip