Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Kontakt

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Skrátený názov školy: Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
 
Kontakty: