Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Výsledky 2020_2021

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojimi videami zapojili do 6-teho ročníka súťaže MobilFest. Po úvodnej administrácií začína hodnotenie videí umeleckou odbornou porotou v zložení:
Marián Čekovský - predseda, Mgr. art. Jaroslav Kerner - režisér, Mgr. art. Peter Kováčik - režisér, Mgr. Peter Hrabinský - režisér a strihový majster, Mgr. Walter Uhrík - výkonný riaditeľ festivalu a zvukový majster.