Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

O festivale

Článok 1

Preambula

Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie.

 

 

 

 

Článok 2

Organizátor

Mobilfest organizuje Súkromná stredná umelecká škola filmová so sídlom:

Petzvalova 2, 040 11 Košice, Slovenská republika
telefón: +421 905 819 348
e-mail: info@mobilfest.eu
web: www.mobilfest.eu, www.mobilfest.sk

 

 

 

 

Článok 3

Trvanie

Mobilfest 2013 sa uskutoční na www.mobilfest.sk / www.mobilfest.eu
od januára 2013
Organizačný štáb na svojom zasadnutí rozhodol, že videá nakrútené mobilným telefónom môžete prihlasovať aj v mesiaci december a január. Ukončenie prihlasovania vám oznámime na web stránke. Rozhodnutie sme prijali na základe žiadosti o prihlasovanie videí z najkrajších dní roka a zimných prázdnin.

 

 

 

 

Článok 4

Kategórie súťažných videodiel Mobilfestu

 • I. DOSPELÍ

  (nad 18 rokov)

  a) Filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip)
  b) Art video
  c) Reklama

 • II. ŠTUDENTI A ŽIACI

  (14 - 18 rokov)

  a) Filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip)
  b) Art video
  c) Reklama

 • III. DETI

  (do 14 rokov)

  a) Voľná tvorba

 

 

 

 

 

Článok 5

Technické parametre

Do súťaže môžu byť prihlásené len diela nakrútené prostredníctvom mobilného telefónu v minimálnej dĺžke 30 sekúnd a maximálnej dĺžke 5 minút. Súťažné videodiela s prihlasovacím formulárom musia byť umiestnené na stránke www.mobilfest.eu najneskôr 30. november 2013. Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť viac filmov. Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže snímky propagujúce agresivitu alebo násilie ohrozujúce všeobecné normy slušnosti a mravnosti. V prípade nesplnenia pravidiel účasti organizátor nemusí prihlasované videodielo prijať.

 

 

 

 

Článok 6

Umelecká porota

Filmy vyberá komisia odborníkov, ktorá je poradným orgánom umeleckého riaditeľa a prezidenta Mobolfestu. Časové rozvrhnutie programu, vrátane poradia premietanie filmov, stanoví umelecká komisia.

 • Walter Uhrík

 • Walter Uhrík

  umelecký riaditeľ Mobilfestu

  Narodenie: 6. január 1958, Rožňava

  Štúdium: FAMU Praha, zvuková tvorba vo filme a televízii

  Pôsobenie: zvukový majster, scenárista, režisér, pedagóg, manažér audiovizuálnej tvorby na Filmovej škole v Košiciach

  Ocenenia: Cena Slovenského literárneho fondu za námet a scenár dokumentárneho filmu Orol krikľavý
  Čestné uznanie za film Civilizácia operencov Envirofilm Banská Bystrica

 • Marián Čekovský

 • Marián Čekovský

  prezident Mobilfestu

  Narodenie: 12. apríl 1977, Humenné

  Štúdium: Konzervatórium v Košiciach, hudobno-dramatický odbor a hra na klavír

  Pôsobenie: hudobník, spevák, skladateľ, komik, moderátor

  Žáner: pop-music, rock, džez, hip-hop, detská hudba

  Hrá na: klavír

  Ocenenia: 2004 Aurel - najlepší inštrumentalista roka
  DOSKA 2009 - Cena za najlepšiu scénicku hudbu sezóny

  Patrí k najvýznamnejším súčasným slovenským hudobníkom, spevákom, skladateľom, komikom a moderátorom.

 

 

 

 

 

Článok 7

Propagácia a použitie

Mobilfest si vyhradzuje právo použiť ukážky z filmov na nekomerčné účely pre propagáciu festivalu v rôznych médiách.
Vybrané ukážky môžu byť premietané v kultúrnych, spravodajských a publicistických TV programoch a reláciách propagujúcich festival. Prihlásené videodiela môžu byť premietané v kinách, televíziách a tiež v rámci putovnej prehliadky Best of Mobilfest, na partnerských filmových a kultúrnych festivaloch na Slovensku i v zahraničí a v partnerských filmových kluboch na Slovensku. Videodiela môžu byť umiestňované na DVD, ďalších nosičoch a internetových portáloch.

 

Finalisti školského kola Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej o najlepší návrh loga mobilfestu.

Mobilfest
Mobilfest

 

 

 

 

Článok 8

Ceny a poroty

Porotu Mobilfestu budú tvoriť osobnosti z prostredia audiovízie a umenia. Porota udelí tieto ceny:

- Gold Mobilfest - hlavná cena festivalu za najlepší mobilfilm v súťaži

- Cena za najlepší film alebo art video alebo reklamu podľa kategórií

- Cena za najlepšie videodielo v kategórii do 14 rokov

Porota môže udeliť aj jedno čestné uznanie poroty v každej kategórii a udeliť ceny navyše.

 

Článok 9

V nejasných situáciách alebo štatútom nepredvídaných prípadoch rozhoduje, v súlade s pravidlami súťaže, umelecký riaditeľ a prezident Mobilfestu.

 

Článok 10

Účasť na festivale predpokladá súhlas s týmto štatútom.