Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Súťaž 2017

Tretí ročník festivalu filmov nakrútených mobilom – MobilFest 2017 – vyvrcholil v košickom kine Úsmev. Do súťaže bolo zaslaných celkom 30 príspevkov v troch vekových kategóriách. Samostatnú kategóriu tvorili videá na tému Môj život s ISICom. Vyhlasovateľom súťaže bola Súkromná stredná stredná škola filmová a občianske združenie MediaPark.

 

Víťazmi jednotlivých kategórií boli:

Deti do 14 rokov

Alex Duleba – Vojna nápadov

Emília a Edo Sikorovci – Čudný stroj

Karolína Hirjaková – Kocúrik Wolfík

 

Študenti a žiaci

Jaroslav Stupák – Záhadná bytosť

Martin Kostura – Anonymný odkaz

Kristián Ganobjak – Sedem dní

Dospelí

Matúš Men – Z paneláku do prírody

Jozef Varga – Bielo Čierna

Štefan Haško – Voda

 

Môj život s ISICom

Benjamín Haverla – Žiť s ISICom

Laura Polovková a Ivan Koribanič – Môj život s ISICom

 

Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Petzvalova 2 – Nestrácaj čas

Playlist pre všetky zúčastnené videá