Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Artist’s thought process MOBILfestVERZIA