Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Demonštrácia proti konzumu