Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

https://youtu.be/JG9Cv63C5pM