Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

NE.BOJ - krátky animovaný film o živote, smrti, rakovine a nádeji