Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Štefan Haško: Tvoje prvé lietania so šarkanom (2021)