Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Štefan Haško : "Z môjho pohľadu" (2019, 1m 48s.)