Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Veronika Havlová cestovala "Z Košíc do sveta"