Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Fotka a niečo o jej autorovi