Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Hriňová - môj kraj

Po, 03/29/2021 - 18:41 -- Martin Bystriansky
Kategória
I. DOSPELÍ: 
Rok: 
Video

HRIŇOVÁ - Môj kraj

Stručný popis videa: 

Môj rodný kraj mojimi očami. Aj keď je Hriňová dosť obľúbené turistické a folklórom známe mesto, väčšina ľudí ho pozná najmä kvôli Poľane. Vo svojom krátkom filme ukazujem, že Hriňová má aj iné krásne miesta, či už prírodné alebo tie, ktoré vytvoril človek. Vo svojom videu som zámerne nechal niektoré zábery bez zvuku, lebo práve tak sú najkrajšie. V tichu.

Aký mobil si použil?: 
Samsung Galaxy A70, 9:16
O autorovi