Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Art video

Chinese Surrealism

Št, 10/25/2018 - 21:35 -- E. T.

Chinese Surrealism

Chinese Surrealism je video, ktoré spontánne vzniklo v čínskej reštaurácii. Je zámerne čierno-biele, ako aj filmy najznámejších surrealistov. Mojim poslaním je vyučovať dejiny výtvarnej kultúry a viesť mladých ľudí ku tvorivej interpretácii. Výtvarné umenie sa snažím vnímateľom tlmočiť hravou formou a súčasným jazykom.

Stránky

Subscribe to RSS - Art video