Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Hrané filmy

Last Message

Po, 11/04/2019 - 20:50 -- robertegresi

Last message

Ide o krátky školský filmový projekt bez dialógov, na tému sociálnych sietí. Je to aktuálna téma, ktorá sa dotýka každého. Je viac než isté, že už aj niektorí mladí si uvedomujú, kam až zachádza ich používanie. Na jednej strane uľahčenie života a komunikácie, na druhej neustáli zdroj vyrušovania, ohovárania a oddelenia od prítomnosti. S tým sú spojené aj mnohé problémy - od tých s prispôsobením sa reálnemu životu, cez ohováranie a kyberšikanu, až po problémy osobnosti a depresie spôsobené porovnávaním sa s týmí “úspešnými”.

Unwanted company

Po, 11/04/2019 - 19:47 -- Patrik

Unwanted Company

Film pojednáva o živote s depresiou. Naša hlavná postava prežije deň s depresiou, a následne si povie že stačilo a depresie sa zbaví. Ďalší deň prežíva bez nej. No nečaká že ona sa vráti.

Stránky

Subscribe to RSS - Hrané filmy