Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Videoklip: Peter Stašák - Goraľu cy či ne žaľ