Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Záhada strateného diamantu