Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Last Message

Po, 11/04/2019 - 20:50 -- robertegresi
Kategória
II. ŠTUDENTI A ŽIACI: 
Rok: 
Video

Last message

Stručný popis videa: 

Ide o krátky školský filmový projekt bez dialógov, na tému sociálnych sietí. Je to aktuálna téma, ktorá sa dotýka každého. Je viac než isté, že už aj niektorí mladí si uvedomujú, kam až zachádza ich používanie. Na jednej strane uľahčenie života a komunikácie, na druhej neustáli zdroj vyrušovania, ohovárania a oddelenia od prítomnosti. S tým sú spojené aj mnohé problémy - od tých s prispôsobením sa reálnemu životu, cez ohováranie a kyberšikanu, až po problémy osobnosti a depresie spôsobené porovnávaním sa s týmí “úspešnými”.

Názov “Last message” má byť myslený ako posledná správa hlavného hrdinu, ktorý sa rozhodne svoju frustráciu riešiť odchodom - "Ide OFF". Záver nechávame otvorený pre diváka - či je jeho odchod len ako odchod zo sociálnych sietí, aby si začal opäť užívať každodenný život, alebo ako odchod celkovo zo života, kvôli depresiám zo vzťahu a neúspechu vo virtuálnom svete. Text na mobile je zámerne bez diakritiky, aby vystihoval mobilnú komunikáciu, ktorá je často s chybami a bez diakritiky.

Kamera: Simona Balážová
Strih: Slavomír Strenk
Réžia: Simona Balážová, Slavomír Strenk
Účinkujú: Simona, Kika, Barbora, Filip, Samuel, Adrián

Aký mobil si použil?: 
iphone8, iphone11, FHD
O autorovi