Hrá sa o atraktívne ceny

Zapojte sa do Mobilfestu už dnes!

Deti

Do 14 rokov

Študenti

15 – 20 rokov

Dospelí

Nad 20 rokov

Prezident festivalu

Marián Čekovský

„Mobil nie je na to, aby sme sa jeden od druhého odlišovali, ale aby sme sa lepšie spoznávali a boli si jeden druhému bližší aj prostredníctvom filmu.“

POROTA FILMOV
POROTA FOTOGRAFIE
POROTA FILMOV
POROTA FOTOGRAFIE