Zo zákulisia MobilFest 2023

MobilFest 2023 upútavka

Slávnostné vyhodnotenie Mobilfest 2022 (online)

Slávnostné vyhodnotenie Mobilfest 2020/2021 (online)