O FESTIVALE MOBILFEST

O FESTIVALE MOBILFEST

Organizátor

MobilFest organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová so sídlom v Košiciach.

Štatút festivalu

MobilFest je medzinárodný festival videofilmov natočených výhradne mobilným telefónom. Funguje od roku 2014 a je určený deťom, mládeži a dospelým. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie. Základné hodnoty súťaže sú autentickosť, ľudskosť, hravosť. Cieľom súťaže je vyhľadávať autentických tvorcov a zároveň vytvárať priestor na rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Od začiatku bol festival zameraný na videotvorbu, od roku 2023 pribudla aj fotografia. Festival udeľuje prvé tri miesta vo všetkých kategóriách, ktoré sú členené podľa veku a jedno čestné uznanie v každej kategórii. Súťažiaci sa prihlasuje do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela. Podmienkou prijatia do súťaže je zaslanie príspevku v digitálnej podobe, ktorý autor zhotovil výhradne mobilom/smartfónom/tabletom, prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.mobilfest.eu

Trvanie súťaže

Prihlasovanie fotografií a videí do súťaže MobilFest 2024 sa uskutoční od 1. júna 2023 do 30. septembra 2023 na stránke www.mobilfest.eu. Vyhodnotenie sa uskutoční 8. novembra na Výstave IT technológií v OC Optima, Košice.

Technické parametre

Do súťaže je možné prihlásiť iba diela s dĺžkou od 30 sekúnd do 5 minút. S vývojom technológií sme pridali do súťažných kategórií aj fotografiu vytvorenú prostredníctvom mobilného telefónu, alebo tabletom. Do prihlášky je autor povinný napísať použitú techniku. Ideálne parametre uloženého videa sú: kontajner MP4 a Kodek h264. Prihlásené fotografie nech sú uložené vo formáte .jpeg, .png. Veľkosť videa, alebo fotografie by nemala presahovať viac ako 256 MB. Každá fotografia či video musí byť pomenovaná menom a názvom diela.

Festival MobilFest je rozdelený do týchto základných kategórií:

Hlavná kategória podľa veku

Deti (do 14 rokov) – voľná téma

Študenti a žiaci (15 – 17 rokov)

Dospelí (od 18 rokov)


Video kategória podľa žánru

Hraný film

Dokumentárny film

Animovaný film

Špeciálna kategória – reklama na (upresníme)


Fotografia podľa žánru

Portrét

Krajina

Architektúra

Zátišie

Experiment

Špeciálna kategória (upresníme)


Špeciálne kategórie generálnych sponzorov

V sekcii Video je to Reklama na produkt Samsung, konkrétne na tablet Galaxy Tab S9 svetoznámej juhokórejskej značky. Úlohou súťažiacich je vytvoriť pútavú reklamu na tento výrobok v rozsahu 30 sekúnd až päť minút. Autor najkreatívnejšieho videa získa hodinky značky Samsung Galaxy Watch6. Zúčastniť sa môžu tak študenti od 15 rokov, ako aj dospelí, samozrejme s použitím výhradne mobilného telefónu, tabletu alebo smartfónu. Diela môžete prihlasovať na stránke mobilfest.eu do 31. októbra.

Sekciu Fotografia podporil ďalší významný generálny partner, a to spoločnosť Datacomp.sk Podmienkou zaradenia diela je kreatívne zaznamenanie akejkoľvek elektrotechniky. Porota opäť posúdi najmä kreativitu a originalitu fotografie. Víťaz si odnesie čierny skladací ohybný smartfón Motorola Razr, 128 GB. Podmienky účasti sú rovnaké ako vo vyššie spomínanej kategórii.

Kritéria hodnotenia

Video diela hodnotí umelecká porota MobilFestu zostavená z profesionálov z filmového oboru, ktorí sú expertmi vo svojej danej profesii. Porotu tvoria skúsení režiséri, kameramani, dramaturgovia, strihači a zvukári. Porota hodnotí predovšetkým kreatívnu zložku diela, celkové vyznenie snímky, jeho poslanie a význam. Fotografickú súťaž v rámci MobilFestu hodnotí odborná porota, ktorá sa zameriava hlavne na tieto kritéria: výber témy, zachytenie správneho okamihu, opodstatnenosť výberu formy zobrazenia, kompozícia obrazu, technická kvalita záberu, výber formátu, zrozumiteľnosť a význam záberu. Porota má troch členov a sú to skúsení učitelia fotografie z rôznych škôl.

Ocenenia

Pri umiestnení v každej vekovej kategórii traja najlepší vecnú cenu a diplom, festival udeľuje aj čestné uznanie v každej kategórii podľa veku.