UMELECKÁ POROTA FILMOVValter Uhrík

Zakladateľ Mobilfestu

Vyštudoval FAMU v Prahe – zvuková tvorba vo filme a televízii. Zakladateľ filmovej školy v Košiciach pracoval dlhé roky v Československej televízii ako zvukový majster, scenárista a režisér. Pôsobil v Slovenskej televízii, Československej televízii. Momentálne pracuje ako zástupca riaditeľa pre odbornú činnosť na Súkromnej filmovej škole v Košiciach. Získal cenu Slovenského literárneho fondu za námet a scenár dokumentárneho filmu Orol krikľavý a taktiež čestné uznanie za film Civilizácia operencov Envirofilm Banská Bystrica.Peter Kováčik

Organizátor Mobilfestu

Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave v ateliéri dokumentárnej tvorby u prof. Vlada Balca. Pracoval v spravodajskej televízie TA3 ako strihač a pre TV JOJ v oddelení zábavy na rôznych projektoch. Spolupracoval v RTVS, kde robil réžiu pre športovú redakciu. Súčasnosti pripravuje reláciu VAT – veda a technika. Spolupracuje na výrobe show Československo má talent. Učí na Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach.Jaroslav Kerner

Riaditeľ Štúdia RTVS Košice

Vysokoškolské vzdelanie nadobudol v Prahe na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie Múzických Umení v odbore Filmová a televízna dokumentárna tvorba. Hneď po absolutóriu začal pracovať v košickom štúdiu Československej televízie, neskôr prešiel do Československého rozhlasu a napokon sa istý čas venoval aj tlačenej masmediálnej produkcii v košickom Korzári. okrem toho, že natočil desiatky dokumentárnych a publicistických televíznych filmov, pracoval aj v manažérskych pozíciách v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii. Aktuálne pôsobí ako riaditeľ štúdia RTVS v Košiciach a externe vyučuje na Filmovej škole v Košiciach.Peter Hrabinský

Strihový majster

Absolvoval vysokoškolské štúdium na FAMU v Prahe – strihovú skladbu. Pracoval v Československej televízii v Košiciach ako obrazový strihač. Prednášal na katedre strihu v Bratislave i na katedre dokumentárnej tvorby v Banskej Bystrici. Je autorom viacerých odborných publikácií a učebníc a držiteľom ocenení, získal čestné uznania na festivaloch: Ekofilm, Envirofilm, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava. Na konte má aj množstvo živých športových, zábavných TV prenosov a inscenácií. Mesto Košice mu udelilo Cenu primátora mesta Košice za významné výsledky v oblasti filmovej a televíznej tvorby s akcentom na strihovú skladbu.Peter Bercik

Publicista

Vyštudoval Masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V médiách pracoval dvadsaťosem rokov, z toho osemnásť ako šéfredaktor denníka Korzár. Je nositeľom Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Publikoval aj pod pseudonymom Peter B. Doktor.

UMELECKÁ POROTA FOTOGRAFIEErik Sikora

Džumelec

Studoval ŠÚV v Košiciach, AVU v Prahe a doktorát na FUTU v Košiciach, kde teraz aj pôsobí, v ateliéri nových médií a fotografie. Deväť rokov pôsobil ako učiteľ na filmovej škole. Robí hlavne videá, rozkročené medzi youtubom a galériou. Naživo vystupuje ako Džumelec, lebo slovo umelec je málo džabacie, džuravé a džavotavé.Tatiana Takáčová

Fotografka

Absolvovala štúdium fotografie na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 6 rokov pôsobila ako pedagogička na filmovej škole. Momentálne pokračuje v štúdiu doktorandského štúdia na VŠVU v Bratislave. Popri štúdiu pracuje v galérii Šopa a rezidenčnom centre K.A.I.R. Košice Artists in Residence, kde pôsobí ako kurátorka v medzinárodnom umeleckom programe.


Diana Kakara Dobrescu

Fotografka

Vyštudovala reklamnú fotografiu na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a magisterské štúdium v Opave – tvorivá fotografia. Zakladateľka fotografického štúdia VRSTVY, art director, galeristka a pedagogička na strednej Filmovej škole v Košiciach. Členka a fotografka Iniciatívy za modernú architektúru.