Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

Art video

Artis’s thought process

St, 10/31/2018 - 20:12 -- Marianna Sopkova

Artist’s thought process MOBILfestVERZIA

Video s názvom "Artis’s thought process" zachytáva proces myslenia umelca.
Od začiatočného impulzu - inšpirácie, cez vytváranie až po konečný výsledok v podobe priestorovej inštalácie.
Video vzniklo počas týždenného workshopu v Považskej Bystrici, kde jednotlivé tímy z členských krajín Európskej únie
pracovali na vytvorení priestorového textilného objektu, ako aj na spracovaní videa súvisiaceho s vytváraným objektom.

Stránky

Subscribe to RSS - Art video